Med rötterna i Stockholm och Kalmar bistår GoJo Advokatbyrå företag över hela landet med affärsjuridisk rådgivning

VERKSAMHET

GoJo Advokatbyrå bistår företag med affärsjuridisk rådgivning inom alla juridiska områden med särskilt fokus på tvister, offentlig upphandling, avtal och regulatoriska frågor.
Genom sitt oberoende och ett omfattande nätverk kan GoJo Advokatbyrå vid behov samarbeta med ledande experter i Sverige och utomlands inom alla juridiska discipliner. Sådant samarbete utformas för varje given situation så att klientföretaget med fokus på kostnadseffektivitet får tillgång till bästa möjliga rådgivning.

GoJo Advokatbyrå inriktar sig primärt mot små och medelstora företag utan egna jurister men anlitas även av större bolags juristavdelningar.

MEDARBETARE

Göran Johansson har över 20 års erfarenhet som praktiskt verksam jurist. Under nio år arbetade han på en av Sveriges ledande advokatbyråer (Gernandt & Danielsson, www.gda.se). Sedan ansvarade han i fyra år för de regulatoriska tvisterna som bolagsjurist på Telenor Sverige (www.telenor.se). Efter det verkade han i fem år på Stockholmskontoret på en av världens största internationella advokatbyråer (Eversheds, www.eversheds.com).


Göran Johansson har erfarenhet av de flesta ärendetyper som förekommer på en affärsjuridisk byrå. Han inriktar sig främst på tvister, offentlig upphandling, avtal och regulatoriska frågor.

Tvister som Göran Johansson hanterat har avsett bl a offentlig upphandling, bolagskapning, forskningsoegentligheter, lagen om elektronisk kommunikation (samtrafik, tillträde, SMP-bedömningar m m), aktieöverlåtelseavtal, försäkringsförmedling, ledningsrätt, tvångsinlösen av aktier, ställningsfullmakt, entreprenadrätt, dröjsmålsränta, kreditförsäkring, bygglov, aktieägaravtal och samägandeavtal.

Göran Johansson tillhandahåller, baserat på hans breda erfarenhet och med nyttjande av hans omfattande nätverk av specialister, förstklassig och kostnadseffektiv rådgivning till klientföretag som GoJo Advokatbyrå bygger en långsiktig relation med.

Karriär

GoJo Advokatbyrå 2016-
Eversheds Sutherland 2011-2016
Telenor Sverige 2006-2011
Gernandt & Danielsson 1997-2006
Nordea Koncernstab Juridik (secondment) 2000
Helsingborgs tingsrätt 1995-1997

REFERENSER

”Göran Johansson är en starkt bidragande orsak till Hansa Byggs kraftiga tillväxt de senaste åren. Han gör fantastisk juridik av mina idéer och tillsammans har vi säkrat flera stora upphandlingsprojekt, med Kalmars nya brandstation i spetsen. Göran Johanssons erfarenhet och omdöme är ett ovärderligt stöd i min dagliga verksamhet.”

Mikael Åhlund
VD och ägare Hansa Bygg Förvaltning AB. Hansa Bygg omsätter 378 MSEK och har 93 anställda (2018), www.hansabygg.se

”Vi blev rekommenderade att anlita Göran Johansson i ett för oss mycket angeläget ärende. Med gemensamma krafter tog vi oss fram till ett verkligen tillfredsställande resultat. Göran Johansson navigerade oss fram och vi är mycket imponerande av hans känsla för att göra rätt val hela vägen.”

Monika Hagman
VD Spiber Technologies AB. Spiber Technologies är ett medicinskt forskningsbolag som fokuserar på forskning på spindeltrådsprotein, ett ämne med ett brett medicinskt användningsområde.

”Göran Johansson gör alltid ett grundligt jobb och är suverän att bolla med. En av de vassaste jurister jag arbetat med.”

Arjan Scherpenhuijzen
Regulatory and Compliance Expert på Telenor Sverige AB, www.telenor.se

”Ibland händer det oönskade saker och då har Göran Johansson varit ett ovärderligt stöd. Han har hjälpt till snabbt och med obegränsad energi. Oss har han hjälpt framförallt på det bolagsrättsliga området. Med hans imponerande nätverk finns dessutom alltid specialexpertis nära till hands.”

Erik Jansson
Entreprenör inom IT, medgrundare till bl a Heartpeace och Globalmouth.

”Spel- och lotteribranschen är under stark omvandling och präglas av regulatorisk osäkerhet. För oss är Göran Johansson ett ovärderligt stöd när det gäller juridiken. Han hjälper oss även med de internationella advokatkontakterna.”

Kenneth Arnström
Styrelseordförande WeSpons AB, www.wespons.com

”Vi har jobbat med Göran Johansson några år nu och det känns tryggt. Han håller vad han lovar, ger tydliga råd och kan ta reda på det mesta. Sen uppskattar jag väldigt mycket att han är så tillgänglig.”

Elma Åhlin Bilalovic
VD Carpenter i Mälardalen AB. Carpenter omsätter 50,7 MSEK och har 15 anställda (2018), www.carpenterhus.se

”Göran Johansson är en riktig fena på upphandlingsjuridik. Dessutom är han snabb och pålitlig.”

Urban Kemna
VD och huvudägare Aremo Group AB, www.aremo.se

KONTAKT

tel: +46 (0)8 36 20 50
mob: +46 (0)70 286 35 63
goran@gojoadvokat.se
org. nr. 559073-0635